HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 319.80 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

1 N H O U D.
Bladz.
Theodore Roosevelt ..............,............... 7
1 W. H. Taft .......;.............................. 9
Sherwood Eddy ..................... . ........... 11
Jaarboek Väll Missies naar Indië 1912 .............. 13
Commissie van Buitenlandsche Missies van de ,,Me­
thodist Episeopal" kerk .................. . ...... 14
Amerikaansche Commissie van Gevolmachtigden voor
Buitenlandsche Missies .......................... 15 ­
Tijdschrift voor Missionarissen .................... 16
William Franklin ................. ‘ ............... 17
Rev. Franklin E. Jeïfreys, D.D ..................... 21
W. M. Zumbro .................................. 22
Admiraal C. F. Goodrich, U.S.N ................... 23
James Mascarena Hubbard ......................· .. 26
George Mc. Dermot, C.S.P. ....................... 30
Theodore H. Boggs ............................... 32
Winifred Heston ................................. 33
Rev. J. P. Jones, D.D. ............................ 34
l .
l a