HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 341.86 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

V O O R VV O O R D.
De methode, die Engeland ten opzichte van de Regee-
E ring van Indië volgt, wordt volkomen begrepen en ten
zeerste bewonierd door de grootste meerderheid der
Amerikanen. Door hen zal de uitgave van dit boekje,
dat de wel­doordachte en goedkeurende opinies weer-
` geeft van vertegenwoordigers van den Amerikaanschen
Staat, die werkelijk bekend zijn met de toestanden in '
Indië of deze en gelijksoortige regeeringsproblemen be-
studeerd hebben, verwelkomd worden als eene treffende
bevestiging van hun eigen inzichten ten aanzien hiervan.
Geen zaak wint door overdrijving en het is van groot
belang te weten, dat in zulke belangwekkende hulde-
betoogingen van onpartijdige beoordeelaars van Enge-
land’s eerlijke handelwijze in Indië, geen kans bestaat op
overdrijving te stuiten.
Onder de beoordeelingen, welke verzameld zijn uit de
meest onpartijdige bronnen, bevinden zich die van twee
i in leven zijnde oud·Presidenten van de Vereenigde Staten.
‘ 3