HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 41

JPEG (Deze pagina), 350.20 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

Het laatste voorstel van de lndische Ptegeering, om de
Wetgevende macht meer vrijheid te geven en een Keizer-
lijke Raadgevende Macht in te stellen, ontshiiert het doel
i van den Staat, namelijk om het volk al datgene te schen-
ken dat overeenstemt met het overwicht van de Britten
in Indië. Maar het is juist dit zelfde overwicht dat de
' I fanatieken aan Groot­Britannië ontzeggen. Hierin schuilt
k de kern der moeielijkheden. Het zal spoedig maken, dat
men op een punt doodloopt.
Groot­Britannië kan niet in dit land blijven wonen en
zichzelf uitwisschen. Tegelijkertijd als Indië gereed is voor
volmaakt zelfbestuur, zal het den zegen krijgen en Groot-
Britannië zal het land verlaten met het heerlijk bewustzijn,
dat het voor Indië de grootste zegening en het edelste
werk heeft voltooid, dat, Welk volk ook, ooit in de
gansehe wereldgeschiedenis voor een ander vreemd volk
heeft gedaan.
En totdat deze tijd aanbreekt, moeten Indië en Groot-
Britannië God danken, dat Hij zoo wonderlijk hunne he-
stemmingen vereenigde tot dehoogstc verhefüng der heide
rassen- ‘