HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 40

JPEG (Deze pagina), 463.91 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

i
J teekenisvolle kritiek op hun politieke gezondheid van
i geest en gevoel van gepastheid.
In verband met ditzelfde vraagstuk moesten Indiërs
il niet vergeten, dat in de menigte antipathieën, die bestaan
tusschen de vele rassen in Indië en in de godsdienstige
botsingen, die al te vaak ontstaan, dat er behoefte is en
gedurende vele jaren behoefte zal bestaan aan één hoogste
I macht, die de bekwaamheden bezit, het evenwicht te
[ behouden in rechten tusschen het eene ras en het andere
I en maatschappelijke en godsdienstige vrijheid op te leggen
aan de driehonderd millioen inwoners van het land; Dit
, is het wat Groot­Britannië gedaan heeft en nog doet voor
gj Indië. ,,Pax Britannica" is een der grootste weldaden die
I · het Vl/`esten aan het Oosten gebracht heeft.
I Het kan geen kwaad hieraan toe te voegen, dat Indiërs
behoorden te beseffen, dat`er grenzen zijn aan de rechten
g, van een onderworpen volk. Het is nutteloos te praten
over zelf-bestuur, voordat zij het zelf kunnen uitoefenen,
fi, en zelfs de meest fanatieke Hindoe zou niet kunnen
droomen, dat Indië rijp is voor zelf-bestuur en het ge-
" durende ’n maand zou kunnen handhaven, als de En-
g gelschen het land verlieten. En als de Britten hier moeten
blijven, dan moet het ook wezen als de heerschende
macht. Canada en Australië, in hunne onafhankelijkheid,
mogen idealen voor Indië zijn, om als voorbeeld te strekken,
maar Indië kan niet de rechten genieten van die twee
onafhankelijke koloniën, totdat zijn karakter even vast
is, zijne viijheidsidealen en haar uitoefening van maat-
schappelijke gelijkheid en zijne opvatting van menschelijk
§,g recht even zuiver worden als ze dat in die beide andere
landen zijn.
t ' t