HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 38

JPEG (Deze pagina), 312.59 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

geweldig valsch is. De heer Bryan had Engeland op geen -
ll? gevoeliger plaats kunnen treffen - gevoelig omdat er ‘
niets is, waar het zich met meer recht op beroemt en
met meer recht trots op is, dan op hetgeen het in Indië
bereikt heeft. De­ voornaamste inlandsche dagbladen
Elf hebben de aanvallen van den heer Bryan als valsch ver-
oordeeld, terwijl de meest onbeduidende blaadjes van
het land kolommen hebben geschreven over de aan-
vallen".
ll
lil`
Jl
sil
ll
lf ·
ll

lt:
ll
li
ll e
l
i y E30
l
l