HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 36

JPEG (Deze pagina), 462.17 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

i
`
beginnen zij in te zien, dat tusschen het Westen en I
Oosten een groote afgrond bestaat; dit beteekent echter
niet, dat de pogingen tot van voorbij­gegane dagen on1
ij niet zijn geweest. Westersche ontwikkeling, westersche
§ gaven, een goed westelijk bestuur, westersche idealen _ g
gi ij hebben het nieuwe Indië mogelijk gemaakt, hebben haar
doen droomen van eenheid, van politieke onafhankelijk-
ll; heid, van toekomstige grootheid. ­
ii ri Het Westen heeft in het Oosten de verlangens der
vrouwen, na een leven van onkuischheid, wakker geschud, ~
l Tl heeft hoop gegeven, dat de 40.000.000 haremslachtolïers
lïï thans vrij mogen zijn, dat de toestanden van onrecht en
lijden van 27.000.000 weduwen verzacht mogen worden.
,j Het beteekent de houding wijzigen van mannen jegens
vrouwen en haar plaats in het leven, het beteekent
. _ ij ` . vleesch inplaats van doode beenderen, leven in de zielen,
f l,3 het beteekent politieke, lichaamlijke, moreele en geeste-
lijke voltooiing door de invoering van een volmaakt
l ideaal".
"*_‘""
Jf èï . i
REV. J. P. JONES, D.D. · J
ï jil Rev. J. P. Jones, DJ)., Missionaris van de Anno- ä
rikaansche Commissie te Pasumalia. - ,,Mis­
.§ sionary Review of the Worl<l", April 1907. 1
,,Het Britsche gouvernement in Indië heeft het volk ]
met zich meegesleurd in een machtigen stroom van·voor­ (
uitgang. Het heeft millioenen opgevoed; het heeft hen ‘
een geest van onrust ingeblazen; het heeft hen tot veel
l st ‘ .