HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 336.73 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

A M E R I K A A N S C H E
BEOORDEELINGEN
A BETREFFENDE HET
IND 1 SCH E KEI ZE RR1J K
I THEODORE ROOSEVELT
**?AY‘ïï`ï’ WILLIAM HOWARD TAFT
·FA. FRANKLIN E. jEFFREY’S
ADMIRAL GOODRICH '
‘ `ïg JAMES MASCARENE HUBBARD
JOHN P. JONES
EN ANDEREN
VENNOOTSCHAP ,,LETTEREN EN KUNST;
AMSTERDAM