HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 22

JPEG (Deze pagina), 401.78 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

ii Y Y t
evenals afzonderlijke scholen voor meisjes. Sommige
inlandsche prinsen, die colleges volgen in Amerika, hebben A
onderwijs genoten in hun eigen staten. Dit zou niet ge-
,ä schied zijn, indien de Engelschen niet het initiatief geno-
men hadden tot het invoeren van onderwijs. ·
vl ·
Vroeger, in tijden van oorlog, was het binnenlandsch W
verkeer langzaam en onveilig. Thans bestaat onder toe- j
zicht van het gouvernement een systeem van post- en
gi telegraafverbinding door geheel Indië evengoed als in
ieder ander deel van de wereld.

Elke stad of gemeente van willekeurigen omvang heeft i
haar Gouvernementshospitalen, waar de menschen koste-
loos opgenomen worden.
Onder inlandsch bestuur werden de menschen letterlijk
bestolen. Thans zijn de belastingen tot een minimum ·
teruggebracht, en gaan een bedrag van één dollar per H
{ii, hoofd niet te boven.
Ht ` .
1
iii i
éïti Indien de Engelschen Indië’s bede om hulp, bescher-
gil ming en toezicht geen oor hadden verleend, zou Indië ‘
zonder twijfel thans staan waar het ’n eeuw geleden
stond".
j - -V-»,-.‘.,-,. .2
V