HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 20

JPEG (Deze pagina), 488.74 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

li
zestig jaren geen oorlogsschot gelost-werd. Forten en
muren liet men tot puin verbrokkelen. De inwoners loopen
in betrekkelijke veiligheid ongewapend rond. De hoogst-
geplaatsteambtenaren van het gouvernement mogen zelfs
geen pie (1/6 van een Amerik. cent) aannemen, in strijd
met de wetten. De inwoners van Indië genieten eene .,
vrijheid, die sommige naties in Europa hen zelfs zouden
benijden. Zij kunnen vrij rondgaan, zonder gemolesteerd
ij " te worden. Hun wordt toegestaan meetings _te houden om
publieke aangelegenheden te bespreken. Zij mogen hunne
eigen nieuwsbladen en tijdschriften uitgeven. Zij bezitten
Werkelijk al de voorrechten van Engelsche onderdanen.
Het is moeielijk het maatschappelijk leven in Indië
van het godsdienstige te scheiden, aangezien de godsdienst
l, daar in elk deel van het maatschappelijk leven optreedt.
ïjl Hierdoor is_ het voor de Engelschen ontzettend moeielijk
als zij te doen hebben met hervormingen op allerlei ge- _
bied: maatschappelijke, burgerlijke, gouvernements·, zoovvel
als industrieele. Het tractaat met Indië geeft vrijheid van
alle godsdiensten en beschermt ze alle .... De Engelschen
iii zijn slechts door wettelijke voorschriften tusschenbeide
l_ gekomen in deze aangelegenheden waar het betrof het ,, ‘
leven of de misvorming van personen, die deelnamen
onder anderen aan weduweverbranding, menschelijke
ij offers, kindermoord, vischhaakkastijding, tong- en lichaam-
doorboring en het Juggernathfeest. {
e · >i«
[ l
Het Britsche gouvernement heeft veel heil gebracht
lp aan Indië door landverbetering en publieke werken.
I" m lt ·:<·
l
t al
ll.