HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 460.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.37 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

it: "
ill
tt . c
‘ volk, zooals het verbranden van weduwen en de pracè
tijken van sluipinoordenaars, kindermoord en andere G,
misbruiken. . .. Kortom, Groot­Britannië heeft zóó goed lc
geregeerd, dat het eene verandering heeft teweegge­ V,
bracht in het meest onveranderlijke land ter wereld, te
‘_ terwijl het in het meest conservatieve onder de Oostersche ·
volken, een verlangen naarzelfregeering, volgens de Britsche
Qi opvattingen, heeft doen ontwaken.
fill * ·
Wat zou er gebeuren indien Groot­Britannië Indië nu
in den steek liet? .... Indië zou smoren in bloed door
hopelooze binnenlandsche oorlogen. De bronnen van wel- di
vaart, die zich zoo ontwikkelden, zouden verwaarloosd, Ii
en het uurwerk van de geschiedenis van Indië zou eeuwen gi
achteruitgezet worden. et
,,0m de volgende redenen echter geloof ik, dat de po- te
sitie van Engeland in Indië verzekerd is. · I il
Het doel van Engeland en de behoeften van Indië zijn E
identiek daar beide een krachtige, weldadige buitenlandsche g
l politiek ten behoeve van het welzijn van het volk vorderen.
jj Het Indische volk is vredelievend, het gros is trouw en ~
F tevreden. De oorlogszuchtige rassen, zooals de Sikhs, de
Gurkhas en de Mohammedanen zijn de Engelsche heer- n
Hi sohappij goedgezind. Bovendien is het volk ongewapend b
en verdeeld in verschillende rassen en godsdiensten. De li
g wijze politiek van Lord Morly en het Britsche G0uverne­ Z
gi ment heeft de trouw van de conservatieve meerderheid d
gewonnen door het volk zelfregeering te geven, zoodra E
het er werkelijk toe in staat is ze uit te oefenen en er I;
van te genieten. g
12