HomeAmerikaansche beoordeelingen betreffende het Indische KeizerrijkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 468.47 KB

TIFF (Deze pagina), 3.36 MB

PDF (Volledig document), 18.04 MB

gt
jl Het moet uit het gezichtspunt beschouwd worden van
"j heil te brengen aan het mensohelijk ras.
ll; Men kan geen reis on1 de wereld maken, of in het
Oosten verblijf houden of de Tropen bezoeken, zonder de
st vlag van Engeland over het rijk te zien wapperen en in
j_ te zien welk een factor het in den vooruitgang van het
menschdom geweest is". hë
al vk ly: VO
N:
[.` Maar niet alleen heeft de uitoefening der Engelsche ee
jl; heerschappij zich gewijd aan het bestuur van andere bu
rassen en het helpen bevorderen van vrede en kunst en bij
het aanbrengen van wegen tot beschaving, maar de de
ondernemingsgeest der Engelschen, Schotten en leren De
heeft hen in verre landen gebracht, om daar nederzet­ 3.
tingen van blanke onderdanen van het Keizerrijk te mi
çll grondvesten en onder het laatste geslacht hebben wij pi;
groote regeeringen zien opbloeien tot verbonden unies, de
T in het eene geval een ,,dominion" genaamd, in een ander kli
K ‘ geval een ,,C.ommonwealth" (Statenverbond) en in een ve;
, g derde geval eene Unie, met elk redelijk vooruitzicht, dat . an.
de bevolking en hun welvaart gedurende deze eeuw, De
die van het moederland bijna zal evenaren. tig;
T` l Geen enkele andere natie dan alleen Gro0t­Britannië, tig
zeide hij, had zulke, zichzelf regeerende, ,,dominions" A mp
aan haar Keizerrijk verbonden met banden van trouw en I Og]
liefde welke nauwer schijnen te worden naarmate de K by;
Pl werkelijke controle van het moederland afneemt en ver- ger
[ _ licht wordt. . ‘ ‘ da;
jl, l de
10