HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 7

JPEG (Deze pagina), 566.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

I
Yi
­ ........... Een grijsaard treedt mij nader;
,,Wic gij ook wezen moogt, ontdek me, ik smeok dit, Vader!
I ,,Stond hier niet Amsterdam?" dus hef ik snikkendo aan! -
,,Men zegt, hier heeft weleer een groote stad gestaan?
ls ’t antwoord; ...................
· II1n.nnRs. De Holl. Natie 3*5 Zgmy.
Le miezm: est Fennemi du bien, zeggen de Fransclieii
om te doen verstaan, hoe dwaas handelen, die het ‘
i volmaakte, dat onbereikbaar is, najagende, het goede of
, voldoende, dat voor de hand ligt, veronaohtzamen en
i E verliezen.
Hoe dikwijls aangehaald, en hoe verstaanbaar die les
S ook zg, er is geen andere, waartegen meer gezondigd
g wordt. Eene nieuwe proef daarvan geeft thans weder
` ons Gemeentebestuur in zake het Noordzeekanaal.
; Toen men te Amsterdam omstreeks het jaar 1852 vrij
laat tot het besef kwam dat de bestaande wegen naar
zee onvoldoende waren, trok zich het Gemeentebestuur
de zaak aan, en benoemde het eene Commissie tot het
ontwerpen van een nieuwen weg door Holland op zijn
l Smalst. Het door die Commissie in 1853 voorgesteld
A Kanaal zou hebben eene diepte van 7 meters onder AP
bij eene bodemsbreedte van 20 meters, en zou in 15 jaren
i voltooid worden.
Het Kanaal, thans in uitvoering, heeft eene diepte van
i 7.50 m. - AP bij eene bodemsbreedte van 27 meters,
l en moet binnen 12 jaren, namelijk ult°. December 1877,
opgeleverd worden.
T
l
E