HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 437.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB

I ll
f De President antwoordt dat dit toch eenigermate eene
i stemming zou wezen, en dat hg, nu het Bestuur vooraf
Q zich daar tegen verklaard heeft, zich niet geregtigd of
Y het niet raadzaam acht, eene stemming, in welken vorm
_ ook, uit te lokken. acht dat na het gehoorde ook over-
, bodig; daaruit bl√ľkt genoeg dat men algemeen van de
bruikbaarheid overtuigd is.
Niemand vraagt meer het woord, 811 na dankbetuiging
l aan de aanwezigen voor hunne onwrikbare belangstelling
V in de grootste onderneming van het Noordzeekanaal, op
nieuw gebleken uit de trouwe opkomst in deze stamp-
volle zaal, sluit de President de vergadering.