HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 17

JPEG (Deze pagina), 267.31 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

15
1 hebbenden bij de vrüe vaart door het IJ, maar ook
), tevens soliede deskundigen met mij eensdenkend waren
5 en dit nu nog zoo zijn , zoo zal hierover door den een
r of ander nog wel eens worden nagedacht, ook over
t hetgeen in 1828 is gebeurd, toen men reeds bezig was
[ om een kanaal naar Marken te maken, doch zulks
; door Koning Willem I op verzoek van een groot aan-
; tal ingezetenen uit Amsterdam is gestaakt.
t
ZWOLLE, 18 December 1872.
b
, W. J. SCHUTTEVAER.
1
Y
2 . `
t `