HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 10

JPEG (Deze pagina), 454.83 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

8
T bij harden wind, wanneer die als op de sluizen toe- 1
ft waait (zünde dan Z. O. of Z. Z. O.), bçïna onmogelçïk 1
Q is dat een golfslag voor de sluizen kan bestaan, en als 1
X grond hiervoor ook aanvoerde dat de zee hiertoe dan l
veel te laag is. Eveneens beweerde die heer, dat er l
, ook geen gevaar voor üsgang kan bestaan. 1
Daar nu ieder ervaren schipper weet, en dit is toch
Y aan den heer Jaski niet onbekend, dat van af de slui­ 1
J zen in het vaarwater tot als dwars van den vuurtoren l l
Q van het IJ zich dezelfde diepte bevindt (omstreeks 20 r 1
, voet) als van de sluizen tot Amsterdam , welker afstand
§ korter is en men dan van af den vuurtoren van het IJ 1
een groot gedeelte van de Zuiderzee vóór zich heeft, l
A alwaar zich meer dan 10 voet water bevindt; dan mag l
men zich wel eens afvragen, hoe het mogelijk is dat t
een zoo ervaren oud zeeman in zulk een belangrijke l
zaak, waarvan het lot van duizenden zal kunnen af- ‘
hangen , thans eene verklaring kan afleggen, die zoo
l geheel in strijd is met züne eigene beweringenin 1867 l
A dienaangaande gedaan, hetgeen ik door het volgende f
A kan bewüzen. '
Toen het destüds nog niet zeker was, dat de sluizen ·
bü Schellingwoude zouden worden gebouwd, (want zelfs i
een lid van de Eerste Kamer bemerkte bij de heben- ( i
deling over het verleenen van subsidie aan de Amster- I 1
damsche Kanaalmaatschappü, ,,dat indien die subsidie 1
niet mogt worden verleend, wat dan met al die steenen 1
moest worden gedaan, die voor het bouwen van die i
sluizen aan den dük bü Schellingwoude stonden"), en 1
ik mü door de Oranjesluizen voor de scheepvaart groote 1
bezwaren voorstelde, zelfs met een voldoende haven
aan de zeezüde, zoo als dit bü de concessie was be- 1
,paald, werd mü door den heer Jaski in zün gedrukt