HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 5

JPEG (Deze pagina), 555.17 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

‘ ~ ` ïp 1{`< " :­ ___ F _ "5
’§ . ä’!‘O· ‘
` J P? Q X
Het jaar 1815 en zijne glorie.
REDE UITGESPROKEN TE HAARLEM 24 NOVEMBER 1913. l
Het was het begeeren, van wie het programma
onzer feestdagen hebben geregeld, dat er zou verhaald
worden van wat vóór honderd jaar onder ons is
geschied. Mij is het een eervol voorrecht die taak
te vervullen en aan deze plaats u te mogen her-
inneren aan de voorbijgegane dingen, te mogen
gewagen van het tegenwoordige en zijne eischen en
te vertolken, wat er bij gedenken en vooruitzien
omgaat in ons gemoed. Volgt dan eene korte spanne
tijds mijne.woorden met uwe toegenegen aandacht,
en binde gehoor en spreker gemeenschappelijke
liefde voor land en volk, historie en toekomst!
Het jaar 1813 en zijne glorie - zietdaar titel en
inhoud mijner rede u genoemd! Ik hoop, dat gij
er een protest in wilt hooren tegen eene zekere
j stemming, eene strooming in den lande, die juist in
die glorie van 1813 niet meer gelooft. Gij kent ze
in getale, die bij brallende verheerlijking stil werden
en zich terugtrokken en, bij het jubileeren over wat
toen is geschied, glimlachten als lieden, die te goed
l