HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 26

JPEG (Deze pagina), 380.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.05 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

P .
f 24
en lied en taal en land, wij hebben ze lief met die
liefde, die tot arbeid en toewijding drijft, gelijk wij
in onze toekomst gelooven en hopen op de frissche
levensvatbaarheid van den Nederlandschen stam.
j En van wat groep of richting, van wat conditie of
staat wij zijn mogen, wij spreken in dit oogenblik
n te gader onze heiligste wenschen uit in de bede:
i »Bescherm, 0 God, bewaak den grond,
i Waarop onze adem gaat .... "
’ ·