HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 17

JPEG (Deze pagina), 556.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

l
ä rs j
, en vergeven. Alle de aanzienlijken komen in de l
regeering. De regeering roept den Prins uit tot hooge l
overheid!. . ." In naam van den Prins proclameert i
Z Van Limburg Stirum zich tot gouverneur der hof-
l stad. In naam van den Prins was het dat, gelijk
in die andere proclamatie van 22 November gezegd
wordt, ,,wij ons nationaal bestuur hernemen”. En
.4 zoo stak hij over naar zijne oude erflanden en deed
den 3oSf€¤ zijne intocht in Den Haag, door Van der
Palm, ietwat gezwollen naar onzen smaak, maar toch
treffend beschreven: ,, .... Hier deed de vreugde
jl ,,de oogen schitteren, daar benevelde zij ze met den
,,zoeten dauw der natuur; ginds stond men wezenloos,
il ,,geworteld in den grond, als geloofde men niet wat
,,men zag. Dezen gloeide het gelaat, gene verbleekte;
,,de een barst los in gejuich, des anderen stem
’ ,,smoorde in het snikken der overkropte borst. Den
,,ouden was het, als hadden zij een kind uit den
jl ,,dood weder gekregen, de mannen een broeder, de
l ,,j0ngelingen een vader. Wat men zag en hoorde
,,op de straten, waar eene schaterende menigte geen
, ,,plekje ledig liet, golvend zich voortstuwde en hoeven
,,noch raderen ontzag voor een glimlach van den
,,geliefde; dit was nooit aldus gezien of gehoord;
,,maar aandoenlijker nog, verheffend en verteederend,
j ,,wat men zag aan de vensters der woningen, waar
§i ,,de bloem der beide seksen zich in rijen en traps-
l ,,gewijze voorwaarts drong en duizend doeken
,,zwaaiden, met tranen besproeid." Laat hier wat
‘ oratorie bijkomen -­ weest zeker, dat gij hier hoort
j vertolken wat in veler gemoed is omgegaan: de
,j herwonnen vrijheid bevestigd, nu Oranje zich aan
hare zaak verbonden had. Straks treedt hij als
Willem I op en aanvaardt het gezag als souvereine
ll
Cl
3


ix
ïl