HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 769.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

-Y-­·»f,·<··r·<»­·­­ :,­~~ ,···»·I·­~'~··,»r»<¤ï¢‘=F‘­£'§».. TVM _ _, r .7 .,.,..r.`, Y ...«*¤~=··<~,- .,7 _ , . .-,. enne K
' · 7
e - moet wel blind zijn of de oogen niet gebruiken, als
~« , men niet ziet, zelfs bij oppervlakkige beschouwing
j van het groote, langzamerhand tot asch verteerde
‘Q - Rusland, vlammen, doodslag, verwoesting, kerkhoven,
- gevangenissen, als men ziet, wat er door honger en
' ontzetting geworden is, niet alleen van de geheele
‘ stad Petrograd, maar ook van andere steden. Men
t moet wel alle gehoor missen of zijn ooren niet ge-
bruiken, als men niet hoort, dat kermen en steunen,
o · het weeklagen van vrouwen, het gillen van kinderen,
A het rochelen van gewurgden, de geweerschoten van
voortdurende terechtstellingen, dat alles, dat als één
‘ onafgebroken wanhoopskreet gedurende het laatste
anderhalf jaar door Rusland weerklinkt.
« ~ Men moet wel zooals waanzinnigen, in het geheel
j geen verschil kennen tusschen waarheid en leugen,
f , tusschen wat mogelijk en wat onwaarschijnlijk is,
A ' on1 niet het socialistisch geschetter en de onuitput-
telijke leugens der bolsjewiki te doorgronden; soms
4 zijn ze dom en zielloos, dronkemansgebazel, als de
V kreten van Lenin, soms schetterend en op effect -
Y, r berekend, als de redevoeringen van den bloed-
' dorstigen dwaas Trotzky, dan weer belachelijk een- ,
,« voudig en naïef, als een leugentje, waarmee men
g _ kinderen, dieren . . . en het volk zoet houdt; iets als
l _ u een bosje stroo, waarmee men een dier in den stal
, lokt, of de officieele verklaring van den Raad, dat
_ er door den Atlantischen Oceaan een droog pad loopt,
u of het menschenlievend bevel: dat er in het voor-
A uitzicht van de afschaffing der doodstraf onmiddellijk