HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 633.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

Y ,,_,,-¢•»=·»····¤·«-..·r ~·.·w-«»·«e¤w•¤üH¥­%`...«,­­»...-..e . ww ,»..r -... ».»,,,Y W. .«««·v*m`.» W, .v., . . ...-.r...`. ..­T-ea.. .. . ..
l` .
l
f Sl Gl Sl
(Save our Souls 1)
_ EEN NOODKREET
vAN
LEONID ANDREJEFF.
‘ ‘“"‘ "§‘” T de regeerinóen der Entente­landen
l ï ~ ï
ww 4 ; op het oogenblik ~] handelen tegenover het
e? ' I vernielde Rusland is of verraad of waan-
,[`t.W..w ..«.~.j-·‘ z1n. Als Z1 Weten W1€ de bols ew1k1 Z1 n,
.. _ __ l _ _ l _ l
die zij te voren op het Pr1nsene1landnood1gden, om
' zich te verzoenen met het bloedende, stervende en
· door deze met eigen handen verscheurde Rusland, -
dan was dit eenvoudig verraad, dat zich van andere
dergelijke gevallen alleen onderscheidt door zijn `
jl 1] S. O. S. - het vastgestelde teeken in de Engelsche radio-code,
waarmee een in nood verkeerend schip zich om hulp wendt.
. 2) Deze noodkreet werd door Andrejeff geslaakt in de Februari dagen
toen er sprake was van overleg met de bolsjewiki, door een conferentie
op het eiland Prinkipo. Als document humain en om de kenschetsing
van het bolsjewisme door een die het van nabij gezien heeft, hebben
wij het van belang geacht, dit aangrijpend betoog van den juist overleden
grooten schrijver in blijvenden vorm in Nederland te verspreiden.
­ {W. P. van Slockum & Zoon).