HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 782.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

ll
dit . ‘ "
ll r “ r
il
{gl kracht alleen kunnen zij zich onderwerpen. Iedere »
zwakheid, zelfs van vrouwen en kinderenversterkt i
hen; uit bloed putten zij woestheid en vroolijkheid. `
gr, Maar voor een georganiseerde, sterke macht zullen ,. -
Q, zlij geluidloos vcïllän - zondeä gelïveersclàot, zrëiiideä J V
lg ‘ ien tegenstan , ie onvermij eij moor en oe P
uitlokt. Zij zullen ophouden te bestaan, zij verdwijnen,
fi zij lossen zich op, zooals de duisternis wijkt voor
j het licht - wie doodde ooit de duisternis? Het zal
5 niet noodig zijn te dooden -­ en dat groote geluk r
zult gij bereiken door uw kracht! `
Organiseert u! j
Ten slotte wend ik mij tot u, journalist, wie ge
ook zijn moogt: Engelschman, Amerikaan of Fransch­ ` ‘ _
mag; ändersteun mijn bede voor het ondergaande
g l vol . weet het: honderden millioenen worden j `
j weggegooid om de pers om te koopen, duizenden .
drukkerijen maken en verspreiden leugens, duizen-
gg den leugenaars schreeuwen, trachten nog meer ver-
warring te brengen. bevolken de wereld met mon-
`sterachtige schimmen en maskers, waaronderhet V E
levende menschelijk gelaat verloren gaat; zelfs de
lucht bedorven·en liegt; dat valsche radium, dat ­ A
li; met zijn duivelsringen iedere redactie misleidt, die ï_
jj; duistere berichten, die zich zoo belangrijk voordoen,
dringen tot het gehoor door en vertroebelen het .
weten ! j
Maar ik ken anderen: zooals er menschen ‘
onder de menschen zijn, zoo zijn er ook mensch- ‘,r` ;Q
journalisten, die sedert lang waardig zijn, den naam