HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 745.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

ll

24

En gij, Amerikanen, ieder van uin het bijzonder ,
gj -roep ik aan. Gij zijt jong en rijk, gij zijt breed van
§j[ opvatting, energiek; gij wilt, dat de fakkel van uw
vrijheid zijn licht uitzendt, zelfs tot het verre Eu-
ropa - komt toch en ziet, hoe moeilijk wij het M
hebben, onder welke onmenschelijke slavernij ons
lichaam en onze ziel gebukt gaan.
Ziet en overtuigt u, - gij zult met schrik geslagen ..
u worden, gij zult de bedriegers en moordenaars ver-
vloeken, die u deze ergste aller tirannieën voor-
spiegelden als voorlooper van de vrijheid van het _
geheele Russische volk.
En gij, Italianen, - en gij, Zweden, Hin-
does en wie gij ook zijn moogt, onder alle volken
·* ä zijn nobele menschen, en ieder mensch roep ik, ieder
· >g afzonderlijk.
Want er zal een tijd komen, dat alle menschen
, `. . op aarde zullen strijden, niet voor een stukje grond,
i j noch voor heerschappij, noch voor geld, maar voor
j gf den m e n S C h, voor zijne overwinning op die barbaren.
ja Begrijp, dat het geen revolutie is, wat er in Rus- àj
land plaats heeft, wat in Duitschland reeds begonnen
is en van daar uit nog verder zal gaan. Die Chaos
en Duisternis zijn door den oorlog uit zijn donkerste ·
spelonken ·te voorschijn geroepen en door dien
zelfden oorlog aangewakkerd tot ondergang van de '
wereld. .
Laat uwe besluitelooze regeeringen wapenen en j
geld geven - gij menschen, geeft u zelf, uw kracht,
jl a .
;

nl
li