HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 768.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

21
of andere wijze, hetzij vroeg hetzij laat, niet zal dulden,
dat ons bloed straffeloos vergoten wordt, en voor welke
wet men niet gelijk staat met een flesch bier, die door
den eersten den besten dronkaard of leeglooper in
4 het voorbijgaan op straat lediggegoten wordt. Het is
vreeselijk om te sterven, zelfswanneer men overtuigd
is, dat de moordenaars in gewetenswroeging vroeg of
laat hun straf zullen vinden. Maar nog vreeselijker is
het te sterven. onverdragelijk het lijden, wanneer het
gebeurt op straat, op klaarlichten dag, onder de on-
‘ verschillige blikken van de menschen en zelfs van
den hemel, - en stervende te weten, dat de moor-
denaar gewetenloos is, dat hij verzadigd, vroolijk
l _ en rijk, gedekt door zijn leugens, niet alleen geen
gewetensvroeging heeft, maar bovendien verheerlijkt,
geacht en toegejuicht wordt. Het is vreeselijk, als
kleine kinderen hongerlijden en sterven, terwijl de
_ moordenaars verzadigd zijn, en Trotzky de laatste
r flesch melk door zijn keel giet. Het is vreeselijk te
' weten, dat de dooden geen graf krijgen in Petrograd
en dat voor die heeren de weg openstaat, niet alleen
naar het Prinseneiland, maar over de geheele wereld;
dat door hun gestolen rijkdommen het beste klimaat
voor hen bereikbaar is, de beste plaatsen op aarde
{ voor hen te koop zijn. Het is ondragelijk te weten,
. dat je op hun onmenschelijke weegschaal niet meer
‘ weegt dan een mug, en dat zij het ons dierbaar
j leven wegspuwen als een fluim.
5 Ik weet niet in hoever mijn geloof in den mensch
3 een weerklank kan vinden in het gemartelde Petro-