HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 753.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

i


· Waarin gelooft hij?
Hij gelooft evenals ik in den Mensch. Hij gelooft
=y‘· · in de wet van de menschelijke liefde: het is niet ·
«. ..
jj, mogehjk, dat de eene mensch den ander den dood
in de golven laat vinden, zonder te trachten hem te
hulp te komen. Het is niet mogelijk, dat niemand .
op de roepstem te hulp zou komen! Iemand moet
komen! Ik ken zijn naam niet, maar ik zie duidelijk
zijn gelaatstrekken, zijn ziel die verwant is aan de mijne.
Door storm en sneeuw voel ik de warme aanraking j
· van zijn flinke vriendenhand, die hij mij reikt uit W
!ï!‘i menschelijk medegevoel en uit drang om te helpen.
Ik voel dien drang, lik zie hoe zijn spieren zich
lj Sp3.T11'1€I'1, Z1]1'1 OOg€I1 Z1Cl’l scherpen, €1’1 heel Z1]I'1 door-
tastende geest zich verheldert door moed en
volharding. Ik zie hem vóór 1nij, ik wacht hem. . .
......... het is de Mensch.
Ik vraag niet om hulp voor het Russische Volk.
fm Het Russische Volk te redden, die taak is groot. ‘
Over zijn leven en dood beschikt alleen God. In deze
treurige dagen, nu het lijdende en vernielde Rusland `
door domme menschen geminacht, belasterd, en be-
slpot wprdt,dben ik ertlrzotsiph lclp Rijs te zijn. en gäloplf
1 VäS 111 C 1'O€IT1I'1] 2 OC OI'1’1S V3.I'1 1'I11]1'1 311 .
eloof er even vast in, als ik geloof in uw toekomst,
l., 2 _ ,, .
edel Frankrijk, en in de uwe, Duitschland, al zijt ge »
jj onze overwonnen vijand en in de uwe, oud en wijs f
Europa, Moeder der XX/ereld en ons aller moeder. j
Een kolos als het Russische Volk gaat niet ten onder. lï
lt
lik
lggäïï
ll! ·