HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 782.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

l
14 A
_ der geallieerden als het hoogste goed, als de opstan­ i '
‘ ding aller dooden, wier leven gekocht was met een - ·
duren triomf. Men geloofde dat met de overwinning ‘f . _
van die groote heeren, die zoo mooi spraken over
goed en kwaad, de rechtvaardigheid zelve op de Iv
ill aarde zou neerdalen; dat de vrede door hen ge-. l * "
" bracht, de ware vrede zou zijn, maar niet nieuw . ,
`bloedvergieten, vuur en marteling, uitroeiing van
weerloozen, met grenzenloos onmenschelijk lijden.
Hoeveel bleeke gezichten werden niet verhelderd ,
door een glimlach van hoop en geluk, toen over de
,5;; met bloed bevlekte aarde de overwinningsklokken
ijf luidden, - hoe versomberden en verwrongen zich -
gg de gezichten der moordenaars, verschrikt door de
herleving van het recht. Het waren heerlijke, mooie
lgïlj dagen, toen het sombere, gemartelde Petrograd weer .
gl een glimlach vertoonde en geloofde in den Engelsch­
man, als in een God; het waren ongekende, geluk- h
kige droomen, hersenschimmen van den overspannen ` i ­
fil geest, toen men bij elk schot zich spoedde naar de
jj Newa in de verwachting, dat de Engelsche vloot s
's nachts aangekomen was. De moordenaars beefden
lijf en het zou voldoende geweest zijn, een vogel- l
verschrikker als Engelschman aan te kleeden, om ‘ ej
die broedermoordenaars in allerijl op de vlucht te
il-, doen slaan.
jj; En . .. wat gebeurde er'? Bedrogen werden leven- `
jj den en dooden. Meedoogenloos vervolgt gij den ouden,
armzaligen, onttroonden Wilhelm, om hem te ver-
oordeelen voor de zonden van het volk -­ en vriend- _
Mg`. `
jl .
ll: