HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 752.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

13 g
Pilatus wist dat Jezus rechtvaardig was; daarvan
had zijn vrouw hem overtuigd. En hij was niet waan-
zinnig, nog laaghartig, maar hij was. .. Pilatus. En
met de woorden: ,,ik ben onschuldig aan het bloed
van dezen rechtvaardige", wiesch hij zich ten bewijs
I ‘ daarvan de handen en verwees den rechtvaardige
I naar het oordeel van Kajatas . .. En herinnert niet
I die oproep naar het Prinseneiland aan eene ver-
wijzing naar achtenswaardige rechters - met den
. strop om den hals? Ga, Rusland, ga tot aan het
kruis. Noch de heer Wilson, noch de heer Lloyd
George zijn schuldig aan uw bloed, - de heele wereld
heeft immers gezien, hoe zij zich de handen wiesschen ?
I Allen zagen het en velen reikten gedienstig den
_ handdoek aan.
Trouwens, was het wel de moeite waard in het
_ begin zoo hard te schreeuwen, om te eindigen -
I - met de zwakke stem van Pilatus? Was het wel de
I moeite waard zich te mengen in de neutraliteit van
1 België, Servië te verdedigen, millioenen menschen
I tegen elkaar op te zetten, een zee van bloed te ver-
gieten, Duitschland te dreigen met het Laatste Oor-
deel voor zijn onmenschelijkheid, te weeklagen over
· ” ' Leuven en de Lusifcmia, te zweren en den hemel
laan te roepen, zich vijf jaar lang met de vuist
I op de borst te slaan ter wille van het goddelijke
' I in denmensch en dan te eindigen met handenwas-
4 sching?
I Om den tuin geleid door redevoeringen, verklarin-
gen en eeden ­- wachtte de wereld de overwinning
I
I