HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 746.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

i Y Y [ E " "·""ï&7i°T;“_ii`l"
N l
I i

10 ·
Zinowief kreeg. Voor den Christen en menschenvriend
g was het slechts een reden om nu ook de andere
wang toe te keeren. Maar de aanval en moord op _
het Engclsche gezantschap? Maar de verklaring. die i
*ï daarop volgde en die de bolsjewiki buiten de wet · è .
j stelde? i ·
‘ En ten slotte: als men oogen en ooren heeft, dan
ii. moet men het verstand en den goeden wil missen
j; of even ruw zijn als de bolsjewiki zelven, en aan
l° moreele hallucinaties lijden, wanneer men onver-
schillig blijft bij de onmenschelijke handelingen der
`j bolsjewiki en daaraan andere namen geven dan mis-
daad, moord, leugen en plundering. Men moet zelf
wel onmenschelijk, beestachtig, verregaand immoreel
zijn, om te spreken van ,,zaken die je niet aangaan",
. wanneer een slecht sujet een vrouw verkracht of een
4 wreede moeder haar kind martelt, en er zich niet
_r in te mengen onder voorwendsel dat een zekere j
j groep menschen de zaak in kwestie ,,socialisme" of
· Hkommunisme" noemt. Dat zijn verheven woorden j
l en groot is hun bekoring voor de levende mensche-
fp lijke ziel, maar wanneer die rampzalige dwazen, die
Y verdachte Chineezen huren voor hun moorden, dit
jj ,,de voorhoede van de Chineesche revolutionaire “
_ democratie" noemen, - dan moet men wel geen
j, levende, maar een doode ziel hebben, om in te
gaan op die schandelijke misleiding. Hier moeten
’ brutale, groote woorden het misdadige wezen van 1 _
¥ de zaak schoonwasschen: wij huren verdachte moor­ ,
in denaars om de Europeanen uit te roeien - iets wat tot `
lr;. i

ll i