HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 740.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

l
9
En last not least dient men te vergeten, dat Wilhelm
van plan was in Parijs te dejeuneeren, maar nu
de heer Wilson er dejeuneert en alleen door het
‘ gelukkig toeval, dat hij twee oceanen overgestoken
` [ _ heeft: den Atlantischen en den oceaan van Russisch
bloed, dat vergoten is ter verdediging van de zaak
der geallieerden.
I Ik ga nog verder: men moet wel in het geheel
geen gevoel van waardigheid en zelfs van eenvoudige
W, behoorlijkheid hebben, men moet in het geheel geen
verschil kennen tusschen rein en onrein, zooals krank-
zinnigen dat niet weten, die vuil door hun eten _
mengen en zich wasschen in vaten water - om
met een vriendelijken glimlach [als gold het een
. geconfijte ananas) al die beleedigingen, boosaardig-
. heden, spottende insinuaties en openlijke aanvallen
te slikken, waarmee de regeeringen der bondgenooten
door het bolsjewistische Petrograd beloond zijn. Ik
spreek niet van de arrestatie van den Roemeenschen
gezant, den heer Diamandi, waartegen indertijd zelfs
Abessvniers protesteerden: al vertegenwoordigt de
heer Diamandi ook geen gro·ote mogendheid, toch
zal hij niet zoo dwaas zijn, er bescheiden en
‘ waardiglijk over te zwijgen. Noch spreek ik over
» · den Zwitserschen gezant en andere dergelijke kleine
onschuldige neutralen, die ook geleden hebben onder
de ruwe handen der bolsjewiki. Ik durf zelfs niet
te spreken over den heer Wilson, die indertijdin ant-
' A ' woord op zijn sympathiek radiogram aan de nieuwe
i sovjetmacht, een heel ruwe, gevoelige oorvijg van