HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 793.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

.. ‘ . , n
Vl 8
·; een clubje burgers moet worden doodgeschoten.
y Het gehoor van de regeeringsmannen der Entente
z moet wel aangetast zijn door een bijzondere doode-
§t lijke ziekte, dat zij niet alleen niet hooren het l
weeklagen van Rusland (op het oogenblik weeklaagt · I
de heele wereld) maar ook geen acht slaan op die ' ‘
duidelijke en begrijpelijke rapporten over het juiste
wezen van het bolsjewisme, die zijn uitgebracht door .
” Mewlans, Skawenius en veel andere achtenswaardige
en betrouwbare menschen.
l Ik ga verder: men moet wel als krankzinnigen, i
heelemaal geen geheugen meer hebben, om te vergeten
lj de gepantserde wagons, de oorsprong van het Rus-
sische bolsjewisme uit de duitsche keizerlijke bank zelf,
V de vrede van Brest­Litofsk, die duitsche agenten met
l andere duitsche agenten bewerkstelligden als laatste i
mogelijkheid van een overwinning over de geallieerden. I
Ook dient men Pruisen en Galicië te vergeten, die
gedrenkt zijn door Russisch bloed, aanvoerders als
Korniloff en Kaledin, die eenzaam gevallen zijn als
slachtoffers van hun plicht en trouw aan de bond-
genooten; en den admiraal Stschastno, en Doechon-
` ine; en het verwoeste Jaroslaw; en de jeudige jonkers
j en studenten, die vol vertrouwen gesneuveld zijn ~
V ter wille van Rusland en van u, waarde bondge­ - ,4
{ nooten; en die vele duizenden Russische officieren,
jj die voor hetzelfde doel verjaagd, gedood en ver-
lg volgd zijn als honden, en die gij nu-niet opzette-
lijk natuurlijk - zoo brutaal beleedigd hebt door ’ ·
j. uw zachtheid tegenover hun moordenaars en beulen. ‘
l
r
1
lïe