HomeNieuwjaarsfeest en koningsdag in Babylon en in IsraëlPagina 31

JPEG (Deze pagina), 775.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 29.92 MB

J 29
wereldschepping Emmm e/zg. Er bestaat zelfs een recht-
_ streeksche tegenstrijdigheid. Volgens het ,,lijdens-ritueel"
{ werd dein de onderwereld opgesloten Marduk door de overige
goden bevrijd. Volgens het epos is juist hij degene, die
V de overige goden in heldhaftigen strijd verlost heeft, toen
; deze machteloos en verslagen stonden tegenover de ge-
J drochten der hel. Juist dit laatste en dit alleen is het onder-
werp van het tweede ritueel: de processie der goden naar
het Bi! Aèêm, de feestzaal buiten de stad en van de
pantomimische voorstellingen, die daar plaats hebben gehad.
Het lijdens­ritueel en waarschijnlijk ook het bruilofts­ritueel
behoorden oorspronkelijk niet bij l/larduk, maar zijn in de
plaats getreden van de oude mysteriën ter eere van den
god Tammuz. De l/larduk-religie heeft deze dingen in zich
opgenomen, geassimileerd, omdat men niets, wat aan het
_ volk dierbaar was, verloren wilde laten gaan.
Deze drie ritueelen schijnen ten tijde van koning Nebu-
kadnezar gezamenlijk en getrouwelijk nagebootst te zijn bij
den tempel te Jeruzalem. De profeet Ezechiël, die deze
dingen - trouwens niet op het nieuwjaarsfeest 1) - in een
visioen aanschouwt, heeft er slechts hevige afkeuring voor.
Hij ziet vrouwen, die den Tammuz beweenen (8 : 14): het
lijdens-ritueel. Hij ziet de aanzienlijkste Israëlieten in een
zaal, waarin daemonen en gedrochten aan de muren zijn
_ uitgebeeld (8 : 10 v.): het B2! Akira, het tooneel van den
pantomimischen strijd. Daarna aanschouwt hij een stoet
van zes mannen, ieder met zijn zinnebeeld of wapen: de
goden-processie, waaronder de schrijvergod Nebo (9 : 2).
Ten slotte ziet hü den hemelschen troon met de cherubs
A 10). Evenals b.v. in Assur onder Sanherib schijnt men
` ook in Jeruzalem onder Nebukadnezar den dienst van
1) De dateering in Ezech. 8:1 is onzeker: M. T. zesde maand, LXX
vijfde maand.