HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

1
F
l
i 25
i Parizjskaja Kommoena 1871 g. (De Pariische Commune van 1871), Leningrad
1927. ­­ Als auteurs van boeken over de Commune zijn nog Bystrjanskij
Q (1921), Stepanow (1921; 2e dr. 1923) en Braslawskij (1925) te vermelden.
In het Russisch vertaald zijn de werken van Lissagaray, Arnould,
Mendelson, Michel, Lefrauçais, Dubreuilh, Bourgin, Vuillaume, Talès.
A; Talrijk zijn de vertalingen van De burgeroorlog in Frankrük van Marx;
de laatste is van 1926 (onder redactie van D. Rjazanow). Er bestaan ook
gi verscheidene chrestomatieën over de geschiedenis der Commune, de beste
V zijn die van Molok (Staatsuitgeverij 1925) en die van Gambarow (Staats
k u·itgeverij 1925).
6. Hiertoe behooren o.a. de brochures van Watin, Orgejani, Fritsje,
" Parenkow, Sjelawin, Sorokin, Molok (De Parüsche Commune en het
l' boerendom, 1925), Gaidarowa, Sazjin, Neoestrojewa, Worobjow, Sjik (De
l’ Parüsche Commune en de kerk, 1929). -· Vertaald zijn de brochures van
Arnould, Belfort Bax, Van der Velde, Gambon, Gerron, Konkol, Lieb«
a ,3 knecht, Turlan, Dommanget.
_ 7. Gedichten over de Commune hebben geschreven: W. Alexandrowskij,
ff ä P. Arskij, K. Chochlow, A. Dorogoitsjenko, M. Gerasimow, W. Kirillow,
" A, Kraiskij, S. Obradowitsj, Wsew. Rozjdestwenskij, E. Tarasow.
S Verhalen over de Commune schreven. Larina, Ilja Ehrenburg (De püp
` van den Communard) en Iwantsjina=Pisarewa. Vertaald zijn de romans
Cl f van Jules Vallès en van de broeders Margueritte, evenals de verhalen van
' P. Hézy en L. Descaves.
3 8. P. Bljachin, Prowozglasjenije Kommoeny (De proclameering der
E Commune). Dramatische studie. Jekaterinboerg 1920. -­ Mstitelj (De wre=
lj Q ker). Tooneelbewerking naar het verhaal van M. Claudel. Jekaterinboerg
j 1920; Petrograd 1921. ­- P. Jaljtsew, W dni Parizjskoj Kommoeny (In de
S dagen der Parijsche Commune), Moskou 1925. - A. Gretsjisjnikowa,
Parizjskije Kommoenary (De Parüsche Communards). Tooneelstuk in 5
bedrijven. Staatsuitgeverij 1927. - B. Waks, Semjdesjat dwa dnja (72
L dagen). Tooneelstuk in 3 bedrijven. Staatsuitgeverij 1928.
i Van de handleidingen voor de clubs, waarin ook een reeks ensceneee
f j ringen voorkomen, zijn mij de volgende bekend: Denj Parizjsko j Kommoeny
Z w kloebach (De dag der Parüsche Commune in de clubs), Charkow 1924. -­
' g S. Dolinskij, Parizjskaja Kommoena w kloebe (De Parüsche Commune in
` de club), Moskou 1925. - Denj Parizjskoj Kommoeny. Sbornik materialow
{ E dlja kloebow pod red. Netoepskoj (De dag der Parüsche Commune. Een
,_ g bundel gegevens voor de clubs onder redactie van Netoepskaja), Staats=
, uitgeverij 1925. ­­­ Denj Parizjskoj Kommoeny. Sbornik dlja pionerskich
' H kloebow. Sostawila O. Sjillinger (De dag der Parüsche Commune. Vera
’ X zameling voor de pioniersclubs. Bijeengebracht door Sjillinger), Staatsuita
G geverij 1926. - J. Gechtman ·i S. Korew, lstoriko=re1vol joetsionnye wefsjera
I ii w kloebe. Tsjastj I. Parizjskaja Kommoena (Gechtman en Korew, Histo=
rischaevolutionnaire avonden in de club. Dl. I. De Parijsche Commune),
Z Leningrad 1926.
' 9. Aldus de minister van buitenlandsche zaken J. Favre in zijn rede in
_ de Nationale Vergadering te Versailles op 21 Maart 1871. Arnould, Hisr
Z [ toire populaire et parlementaire de la Commune de Paris (Bruxelles 1878),
i III p. 105: ,,En arrivant en exil, chacun de nous a pu constater qu'on
é regardait les Communards comme des espèces de bêtes fauves, gorgées
H de sang humain, comme des forcenés pour qui l’assassinat, le vol et
I l'incendie étaient des passetemps ordinaires". ‘
’ 10. Lenin, Slaat en revolutie. Vertaald door H. Gorter. 2e dr, (Amstere
W
i
32
Fi

ä