HomeDe Russische revolutie en de Parijsche commune van 1871Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 941.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 27.04 MB

’ F
’ i
"
¤
AANTEEKENINGEN.

1. V. B. Kluchevsky, A history of Russia. 4 vols. London:New York
1911-1926. W. Kliutschewski, Geschichte Russlands. 4 Bd. Berlin 1925- ‘l
1926. S. F. Platonov, History of Russia, New York 1925. S. Platonov,
Geschichte Russlands vom Beginn bis zur Jetztzeit, Leipzig 1927. S. Platonov,
Histoire de la Russie des origines à 1918, Paris 1929.
2. Trotsky, Les leçons de la Commune. Voorrede bij: C. Talès, La
Commune de 1871, Paris 1924, p. VII.
3. Een bibliografie over de Commune vindt men bij G. Bourgin, His: ;
toire de la Commune, Paris 1907 (herdruk: Paris 1921). Aan te vullen met:
L. Dubreuilh, La Commune (Histoire socialiste, t. XI, p. 248-497), Paris H
s. d. E. Lepelletier, Histoire de la Commune de 1871. 3 vols. Paris 1911-
1913. A. Conrady, Reichsgriindung und Kommune (Die Ereignisse von
1870-71 in Schriften von Engels und Marx), Berlin 1920. C. Talès, a. w.
Procès:verbaux de la Commune de 1871. Edition critique par G. Bourgin Q
et G. Henriot. T. I. Paris 1924. G. Bourgin, La Commune de Paris et le
Comité Central, in Revue Historique, T. CL (1925) p. 1-66. G. Bourgin, §§
Die Kommune, Episode aus dem Klassenkampf und die soziale Mythenbil:
dung, in Jahrbuch für Soziologie, B. II (1926), S. 352-364. G. Laronze, Q
Histoire de la Commune de 1871 d'après des documents et des souvernirs
inédits, Paris 1928.
Het adres, dat Marx na den ondergang der Commune namens den cen:
tralen raad van de "Internationale associatie der arbeiders" opstelde, is
de laatste jaren herdrukt. Der Bürgerkrieg in Frankreich. Mit Einleitung 5
und Anmerkungen von A. Conrady. Berlin 1920. The civil war in France,
with a historical introduction by R. W. Postgate, London 1921. De burger: i
oorlog van 1871 in Frankrük, in De Communistische Gids, 1924 Jan.-Juli.
La Guerre civile en France, traduction de Ch. Longet. Paris 1925. i
In Nederland hebben over de Commune geschreven: G. Keller, Het {
belegerde en vermoorde Parüs, Arnhem 1871. J. ten Brink, De opstand der
proletariërs, Amsterdam 1876. A. M. Kollewijn, De Parüsche Commune
in 1871, in Tijdschrift voor geschiedenis, I (1886), blz. 36-57. J. M. M(ulder), A i
De Commune van Parüs, in De Communistische Gids, 1925, blz. 151-156. gl
Zie ook H. P. G. Quack, De Socialisten. 5e dr. Amsterdam 1921, Register
in voce: Commune van Parijs, en P. L. Muller,, Geschiedenis van onzen
tüd, dl. II (voortgezet door W. H. De Beaufort), Haarlem 1912, blz. 524-536. ( ä
4. Georg Lenz, Das Marx:Engels:Institut in Moskau, in Historische Zeit;
schrift, B. 137 (1928), S. 499.
5. N. Loekin (N. Antonow), Parizjskaja Kommoena (De Parüsche lc
Commune), 3e dr., Staatsuitgeverij 1926. A. I. Molok, Narodnoje pro:
swesjtsjenüe wo wremja Parizjsko j Kommoeny 1871 goda (Het volksonder: gg
wüs tüdens de Parüsche Commune), Staatsuitgeverij 1922. Dez., Otsjerki
byta i koeljtoery Parizjskoj Kommoeny 1871 g. (Schetsen van het leven en Já
de cultuur tijdens de Parüsche Commune), Staatsuitgeverij 1924. Dez.,
ä
il
§ï
ä