HomeVodjes papierPagina 99

JPEG (Deze pagina), 456.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

J
regeering moet eischen, dat de geallieerde mogendheden ยท
alle emigranten laten passeeren, Voorts is het onvoo1:~
waardelijk noodzakelijk, dat onmiddellijk de namen van
i de "medewerkers" der geheime Parijsche politie, met
, wier hulp de ,,zwarte lijsten" worden opgemaakt,
gepubliceerd worden".

e
li
Fl
l

ll
li
.

sl i
ll
1
l
e
l
l
7 97