HomeVodjes papierPagina 94

JPEG (Deze pagina), 835.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

Het oordeel is hard, doch het werd uitgesproken door
een alleszins bevoegde: Sjeik Abdoel Aziz Schawisch, ,
die verscheidene jaren als hoogleeraar in het Arabisch
verbonden was aan de universiteit van Oxford en die j
tot de meest bekende en geachte Arabische schrijvers
gerekend wordt. 1)
vs * =1<
,,Het is duidelijk, dat Perzië het weerlooze slacht~
offer is geworden van een afschuwelijk kaartspel, dat
eenige Europeesche mogendheden (Engeland en Rusland)
met een door 'n eeuwenlange routine verworven handig~ *‘ä
heid nog steeds met zwakkere naties, met het verlies
van menschenlevens, de eer en de welvaart van geheele
rassen als inzet spelen," aldus oordeelde de Amerikaan
R/Iorgan Shuster, die in 1911 door de Perzische volks­
vertegenwoordiging tot Thesaurier~generaal was be~
noemd, in zijn boek ,,The Strangling of Persia", ,,De
Worging van Perzië" (Century Co, New~York, 1912). li
Shuster heeft gelijk: Perzië is inderdaad geworgd!
Engeland verjaagde de plichtsgetrouwe Zweedsche (
officieren, die waren aangesteld om de Perzische gen-
darmerie te reorganiseeren, 2) en hiermee was de laatste
1) Wie een goed en zeker niet overdreven beeld wil krijgen
van het optreden van den ,,Beul van Omdoerman", ,,den slachter
Kitchener", leze het boek van den gewezen Engelschen minister 3
Winston Churchill: ,,The River War", Londen 1899.
2) Op 17 januari 1913 berichtte de Engelsche gezant Townley F]
aan Grey, dat ,,de Zweedsche officieren allen flinke mannen zijn, gl
die zeer veel ijver voor hun werk aan den dag leggen/’ Toen
echter bleek, dat de Zweden alleen Perzische, en niet tegelijkertijd j
Engelsche belangen wilden dienen, noemde de Engelsche consul
in Sjiras in een rapport aan den Engelschen gezant den kapitein
der gendarmerie Oertengren een officier van buitengemeen inferieur
type, zelfs voor een Zweed (who is an officer of an unusually
inferior type, even for a Swede).
92
s