HomeVodjes papierPagina 93

JPEG (Deze pagina), 842.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

_ _ tevoren, op 7 November 1914, verklaarde de Engelsche
« opperbevelhebber Maxwell in het ofllcieele ,,Dagblad
E van Kaïro": ,,Groot-Britannië strijdt thans voor het
_ dubbele doel: om de rechten en de vrijheid van Egypte,
· eens veroverd op de slagvelden van Mehemet­Ali, en
ej om den vrede en de welvaart, welke het land ge~
ä durende de 32 jaren der Britsche heerschappij genoot,
te verzekeren". Doch de Egyptische nationalisten, die
reeds in 1906 in een door lO0.000 Egyptenaren onderw
teekend adres van hun zelfstandig oordeel inzake deze
beloften hadden blijk gegeven, lieten zich niet om den
tuin leiden. In 1917 noemden zij in een telegram aan
president Wilson als woordvoerders van 13 millioen
onderdrukte stamgenooten, waarbij men nog 3 millioen
Soendaneezen kan voegen, de dingen bij hun rechten
naam en protesteerden zij tegen het verbreken der
plechtigste beloften door Engeland:
Mijnheer de President!
,,De edelmoedige woorden, door U in Uw boodschap i
aan de Senaat gesproken, doen ons Roosevelfs ont-
zettende verklaring bg zgn bezoek aan Kaïro, dat de
Egyptenaren niet waard zgn zichzelf te regeeren en zijn
tot Engeland gerichten raad, om de teugels van diens
fi bestuur nog straffer aan te trekken, vergeten. Amerika
is teruggekeerd tot zijn edele tradities. En daardoor is
K ook onze hoop weer levendig geworden, dat Amerika
en zijn president de Egyptenaren niet zullen vergeten
in hun langdurigen strijd voor onafhankelijkheid en recht,
die door de Britten verkracht zgn niet alleen in strgd
` met het volkenrecht, doch tevens in weerwil van de
plechtigste beloften en van geschreven verdragen."
,, Waar is de zegen van 34 jaar Britsche heerschappg
in Egypte? In de Bank van Engeland, niet in Egyptel"
I 91