HomeVodjes papierPagina 72

JPEG (Deze pagina), 818.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

onze zuster Portugal in strijd met alle logisch verstand
steun bij Engeland heeft gezocht en het altijd Engeland
zal zijn, dat de vereeniging van Spanje en Portugal
vertragen en misschien onmogelijk maken zal, daar ligt
het, zoo hoort men zeggen, voor de hand, dat ook
Spanje zich in de Engelsche beschermingssfeer laat
opnemen, immers in dat geval zouden wij, Spanje en
` Portugal, twee vereenigde volken, in hetzelfde knecht~
schap verbonden zijn! Gibraltar echter bestaat nog
steeds!
Dat is geen fictie, geen theorie. Hier, in Spanje,
ligt Gibraltar!
Zoolang Engeland zijn daden niet met zijn woorden
in overeenstemming brengt, hebben wij Spanjaarden het
recht deze kwestie op het tapijt te brengen. Zou het
ons, Spanjaarden, daar nu toch de heerschappij van
het woord in zwang is, niet veroorloofd zijn, veel over
Gibraltar te spreken? Waar men den diepgewortelden
haat van Frankr√ľk tegen Duitschland en de revanche~
idee der Franschen ter wille van een stuk grond~
gebied, dat niet eens van Franschen oorsprong is,
verklaarbaar vindt ~ zal men ons daar niet toestaan
telkens weer over Gibraltar te spreken en den onbe-
twistbaren eisch te doen hooren, dat dit stuk Spaansch
gebied aan ons wordt teruggegeven?
,,Militairisme" voor onafhankelijke mogendheden
doemenswaard, marinisme voor Engeland vanzelf~
sprekend!"
Het Spaansche volk is de Engelsche heerschappij in
het hoekje van Spanje, dat Gibraltar heet en van waar
uit Albion een despotische controle over het verkeer
door de Straat van Gibraltar uitoefent, meer dan beu.
Er is dan ook in Spanje een ,,Liga tot het herkrijgen
van Gibraltar" opgericht, die door het geheele land
70