HomeVodjes papierPagina 68

JPEG (Deze pagina), 750.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

heid~standaard" op na, zooals kan blijken uit de volgende !
cijfers omtrent de verschillende legers: I
I
]AAR 1913/14 Vredessterkte Oorlogssterkte
I ¤
Rusland ....... l 1.384.000 | 7.668.000
Frankrijk ....... j 790.469 4.372.000
Totaal . . . 2.175.000 ' 12.040.000 j
Tegenover l
Duïtschland ...... { 807.000 4.350.000 y
En Engeland!
Hoeveel in commercieel en strategisch opzicht belang~
rijke punten heeft het zeebeheerende Britannië tot
bevestiging zijner heerschappij ter zee overal ter wereld
in bezit genomen!
Gibraltar, Malta, Aden, Ceylon, Singapore, Hong~
kong! Hoeveel eilanden in de oceanen, hoekpeilers
der Engelsche wereldmacht! Wij noemen slechts de
Bermuda’s, jamaica, Trinidad, Falkland en Mauritius. .,
Nog niet lang geleden kwamen Cyprus en Kreta er
bij en tijdens den wereldoorlog zijn het Suezkanaal,
de eilanden voor de Dardanellen en aan den Zuidelijken ,
uitgang van de Adriatische Zee nieuwe étappen gewor~
den voor de Britsche heerschzucht -« of moeten wij y
zeggen: zaligmaking der volkeren? Engeland wil op
deze wijze het Zuiden van Europa, de wegen naar
Zuid~Rusland, Oost~Azië en Australië onder zijn heer~
schappij brengen; het wil voor eeuwig de bewaker
blijven van de hoofdingangen der Noordzee, den
,,natten driehoek" steeds kunnen sluiten. Terecht ver~
klaarde dan ook een der meest schitterende redenaars
van Spanje, de vroeger ook door zijn vijanden hoog-·
66