HomeVodjes papierPagina 64

JPEG (Deze pagina), 729.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

M
en Engeland op deze wijze van zijn gevaarlijksten
concurrent te verlossen.
Als de hoogste wetenschappelijke onderscheiding
ter wereld, die het stempel draagt van onbetwistbare
onpartijdigheid, wordt de Nobelprijs beschouwd. Welnu,
blijkens een door Dr. Richard Hennig in diens werk:
,,Alfred Nobel, der, Erfinder des Dinamits und
Gründer der Nobel~Stiftung" opgenomen statistiek zijn
er in de eerste elf jaren sinds de vestiging van het
Instituut in het geheel 65 Nobelprijzen toegekend,
waarvan niet minder dan 17 aan Duitschers, tegen I
slechts 5 aan Engelschen en 8 aan Franschen.
De Nobelprijs wordt voor buitengewone verdiensten I
op vijf verschillende gebieden toegekend, waaronder
drie wetenschappelijke, nl. natuurkunde, scheikunde en ïj
geneeskunde; bovendien bestaat er een literatuur~ en
een vredesprijs. De verdeeling in deze vijf vakken
blijkt uit het volgende staatje:
NOBELPRHZEN I Duitschland Engeland Frankrijk
i 1
Natuurkunde. . . I 5 I 2 I 1
Scheikunde . . . 5 1 1
Geneeskunde. . . 4 .­ · 1 1
Literatuur .... ° 3 1 2
Vrede ..... I ­ 1 I ze
Totaal . . I 17 5 8 11
Waarvan in de I I I
drie wetenschappe- ‘
lijke vakken . . . I 14 3 3
In de drie wetenschappelijke vakken hebben de
Duitschers dus ongeveer vijfmaal zooveel prijzen ge~ `
kregen als de Franschen en de Engelschen.
62