HomeVodjes papierPagina 59

JPEG (Deze pagina), 694.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

ä BESCHAVING EN BARBAARSCHHEID
De Entente strijdt voor de beschaving tegen de
barbaarschheid! Cijfers spreken! Van den bekenden
’ä* statisticus en econoom Trietsch is kortgeleden onder S
den titel ,,Deutschland, Tatsachen und Zilïern" een
'_ werkje verschenen, waaraan wij hier enkele zeer leer-
1 zame, op oflïcieele gegevens gebaseerde vergelijkingen ,
tusschen de Barbaren en de Entente~mogendheden
T ontleenen. In de volgende, uit dat boekje overgenomen
_ tabel zijn alleen Duitschland en de beide groote naties
1 opgenomen, die van den beginne af als zijn tegenstanders ‘
zijn opgetreden en Duitschland steeds als het land der
barbaren hebben gebrandmerkt, terwijl zij zichzelf als de
meest beschaafde naties ter wereld opwierpen.
oN¤ERwERP VAN vERoEL111<1No D{;ff§h" I裏§' llirankriïk
Beschavingspeil.
Aantal analphabeten op elke 10.000
recruten . .,...... 2 100 5 320
Bedrag. dat voor het onderwijs
wordt aangewend (in millioenen 1
marken) ......... 878 384 I 261
V Boekenproductie (in duizendtallen). 34,8 12,1 9,6
Economie en verkeer.
Graanoogst in millioenen tonnen. 25,8 6 16.6
Aardappeloogst in millioenen ton-
nen ........... 5*1 6,8 16,7
57