HomeVodjes papierPagina 47

JPEG (Deze pagina), 789.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

j heeft, of een geheel wetgevend lichaam of een rechter
of een rechterlijke beslissing, dan behooren deze hem
onaantastbaar toe, want hij heeft ze immers gekocht.
Wanneer hij het recht om te rooven of onschend­
Y baarheid tegen vervolging of bestraffing gekocht heeft,
V dan zijn ze hem.
Wil Senator O'Gorman het geheiligde recht van het
, bezit aantasten?
j Begrijpt hij wel, dat heden ten dage een zetel in den
Senaat, een Senator, zelfs een rechter, een college,
een geheele partij persoonlijk eigendom, werkelijk par~
ticulier bezit kan zijn? á
Eigendomsrechten mogen niet worden aangetast. *
De dollar heeft rechten, die onaantastbaar zijn. Prin­ [
cipes tellen niet mee, vaderlandsliefde en staatsburger­ 3
, lijke deugden tellen niet mee. Ook de burgers zelf
tellen niet mee. Weldra zal het gebruik om door
volkstellingen de grootte der bevolking vast te stellen, .
ë worden afgeschaft. Wat hebben wij daarmee te maken? t
Wij zullen slechts boeken samenstellen om te weten, fl
Q hoeveel dollars er in de Vereenigde Staten zijn, wie
ze bezit en wie bereid is om ze met gulle hand rond j
te strooien, ten einde een positie of een privilege te
f verkrijgen.
Als men maar zijn bezit in dollars heeft opgehoopt,
kan men het wel zonder verstand stellen, want men
· kan immers ook zonder hersens een zetel in den Senaat
koopen en behouden! De macht, die iemand een zetel
verschaft heeft, kan hem er ook in handhaven.
Wie zou zich durven vermeten hem weg te jagen?
Zeer zeker niet zijn mede­senatoren, die hun zetels
eveneens gekocht hebben. Zeer zeker niet de misdadige
corporaties, die de zetels voor hun eigen afgevaardigden
gekocht hebben. Degenen, die den dollar bezitten,
45