HomeVodjes papierPagina 46

JPEG (Deze pagina), 782.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

l
erger is, dat hun zetels door oneerlijke corporaties j
j voor hen gekocht zijn, en dat deze corporaties hoopten j
t op deze wijze een krachtigen steun voor hun hebzuch~
tige plannen gevonden te hebben?
Senator O'Gorman is helaas honderd jaar ten achter F
in zijn inzichten. Hij is werkelijk eerlijk en oprecht. V
Hij houdt er principes, bedenkingen en andere ver~ ?
ouderde gevoelens op na. Hij schijnt te meenen, dat hij j
in den Senaat het volk moet vertegenwoordigen en g
niet de macht van den geldbuidel. ,
Ziet Senator G'Gorman dan niet in, dat het volk
eenvoudig niet meetelt? ·-­ Dat het alleen de dollar is,
die gewicht in de schaal legt?
Weet hij niet, dat de dollar de regeering te Washing~
ton controleert, dat hij voorts de regeering van den
staat New~York beïnvloedt, ja, dat hij zelfs het bestuur
van de stad New­York onder den duim heeft, met
uitzondering van een paar belachelijk eerlijke sullen j
als hij zelf? ä
Waarom? Op grond van de wijze, waarop Senator
O'Gorman redeneert, zou hij een tijdgenoot van Wash­« j
ington, jefferson, jackson of Lincoln kunnen zijn, die
immers tamelijk absurde, verouderde ideeën omtrent
rechten der menschheid en gelijkheid voor de wet W
koesterden. .
J In onzen tijd is het recht alleen het recht van den
l dollar en de wet alleen de wet van den dollar, ·
W Volgens onze moderne begrippen heeft de mensch
W eigendomsrecht op alles, wat hij gekocht en betaald
j heeft. Wanneer hij zijn zetel in den Senaat betaald
heeft, dan is die zetel zijn eigendom, wanneer hij een
, zetel in den ministerraad gekocht heeft, welnu, dan
is hij minister.
Wanneer hij om zoo te zeggen zijn wet gekocht
44 `
l J