HomeVodjes papierPagina 27

JPEG (Deze pagina), 552.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

ruïneering en vernieling prüs te geven werden de
beste krachten van ons volk op het spel gezet.
Zoo doet zich Uw werk en dat Uwer mede~schuldigen
aan het objectieve en patriottische oordeel voor. Gij
moest tot in het diepst van uw ziel van schuldbesef
r beven, als in Uw binnenste nog slechts het geringste
overblijfsel van een geweten aanwezig ware,
(get.) ALEXANDER BELDIMAN.
l I
jl Het eerewoord van den Roemeenschen Koning en
{lg den Roemeenschen minister woog waarlijk niet zwaarder
dan dat van den Italiaanschen Koning, het woog zeer
licht: een vodje papier!
I
l
!
25