HomeVodjes papierPagina 17

JPEG (Deze pagina), 588.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

u
l
l
zijn nu reeds bij medisch pr0ces~verbaal 80 gevallen l
vastgesteld van dood door uitputting bij gebrek aan
voedsel. Zuigelingen sterven aan de borst van hun
i moeders, die door ondervoeding geen melk meer hebben.
Ongeveer 600 boeren zijn uit den omtrek te Trikala
‘ aangekomen. Daar is hun een beetje rijst en mais
verstrekt. Zij aten het, uitgehongerd als zij waren,
rauw op."
De Entente strijdt ,,voor de rechten der kleine naties".
Maar haar "bescherming" van het Grieksche volk is
è niets dan een eindelooze keten van schaamtelooze
ongerechtigheid, rechtsverkrachting en gewelddaden. ls
` het mogelijk, dat een normaal mensch met zulke feiten
voor oogen nog geloof hecht aan de even schoone als
valsche frase van de "verdediging der kleine volken"?
1
15