HomeVodjes papierPagina 118

JPEG (Deze pagina), 720.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

j . · n
UITGAVEN VAN C. L. VAN LANGEN HLIYSEN
j AMSTERDAM ROTTERDAM
0 AAN WI EN {
j ELZAS LOTI-IARINGEN?
Ik HOE HEEFT HET DUITSCHE VOLK ELzAs­LOTHAR1NGEN ·_
VERLOREN EN TERLIGGEWONNEN? ­ MOET HET DUITSCHE
VOLK ELzAs­LOTHAR1NGEN WEER AFGEVEN?
ELzAs­LOTHAR1NGEN EN VLAANDEREN
GESCHIEDSTAATKUNDIG BETOOG ·
. door Mr. L. ]. C. VAN GORKOM
Prijs f 1.50
Q
1000 .5 BELOONING 5
DOOD OF LEVEND
AVONTUURLIIKE VLucHT DOOR DE HOLL. KOLONIEN
VAN DEN VOORMALIGEN PR1]sO1=E1c1ER VAN DE ,,EMDEN" gg
J IULIUS LAUTERBACH .
Kapitein-Luitenant der Reserve
E Prijs f 0.75
EMDEN I
door Kapitei11­Luiter1ax1t HELLMUTH VON MUCKE
Tweede druk Prijs f 0.60
door Kapitein-Luitenant HELLMUTH VON MUCKE
Tweede druk Prijs f 0.60
M DE STRIJD DER WOORDEN
door CINCINNATUS
T Prijs gec. f 0.60 ë
,

A3
..r