HomeVodjes papierPagina 110

JPEG (Deze pagina), 721.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 91.02 MB

1 VALSCHE EN WARE DIENAARS DER 1
l MENSCHHEID
,,Frasen zullen geen resultaat hebben." I lg
(Nota van Wilson aan de Russische regeering
d.d. lO ]uni l917)` `
Op 12 Mei 1917 verklaarde president Wilson te Y
Washington: ,,Wij hebben eigenlijk geen reden tot
beklag, wij zijn slechts dienaars der Menschheid."
,,Dienaars der Menschheid" in het land van de trusts,
van de moerassen van Upton Sinclair, van Rockefeller­
,,philanthropie" en van het vuur uit machinegeweren, j
waarmee de hoogvereerde apostel der menschelijkheid
Carnegie zijn stakende arbeiders bestookte! Dienaars
der Menschheid in het vrije Amerika, den record~houder
op het gebied der doodelijke ongevallen in fabrieken
en op spoorwegen! Als Dienaar der Menschheid heeft
Amerika aan Duitschland den oorlog verklaard, of zoo- {
als zijn president het eenigszins euphemistisch uitdrukte
,,het bestaan van den oorlogstoestand vastgesteld."
Vodjes papier! Was de Amerikaansche neutraliteit
vanaf het begin van den wereldoorlog tot ook de g
Unie aan Duitschland den oorlog verklaarde iets anders
dan een vodje papier?! r ` `
Had de Zwitsersche dichter facob Schaffner geen i
gelijk toen hij schreef: ,,Amerika kondigt theoretisch 1
zijn neutraliteit af en gebruikt haar practisch ten bate Q
108 g