HomeOntmoetingenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 584.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

Y LATER ”
i Er hangt een droom van vrede om al de dingen A
l In 't zonnig huis dat onze liefde draagt, i
_ Een broze geur van zoete erinneringen l
" Die met het gaan der dagen niet vervaagt.

Al wat wij dachten als wij samen gingen · ·
{ Al wat ons hart in stilte heeft gevraagd
§ Is nu vervuld: uit vale schemeringen ;» Q
j Is dit geluk ons eindelijk gedaagd.

Nu kunt gij geven van uw teederheid
Aan die het licht van ons verlangen waren, 3;
Q Nu weet ik dat uw wezen mij behoort: n gi
J Uw smal figuur welks gratie mij verblijdt,
Het wonder van uw schuchtere gebaren ,·=
En uw heldere stem die zoo bekoort.
¥

¥


;, l · t. _ .;,e·­·-­­­ ·»v...•«­»«··­~e~ss·;;, ,,f"" "`T"a~·-·­-.,....»­-···r'T E;­..,, · ~.._ »~_ r ·~. ... V, < .>
i­«» I; ‘-·i*‘‘t · r ·· V. =~» ^‘ ­·