HomeOntmoetingenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 542.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

'> ‘_t*l___ __ , ,
E; HET NAAKTE MEISIE Z
E. Zij ligt, zoo rijk in haar ontroerend naakt,
jj Zoo argeloos, ontdaan van alle kleêren:
Een kind niet radend wat het doet ontberen
l En toch zoo schoon, zoo lieflijk en volmaakt.
` Stil, als een bloem in schaduwen ontwaakt
Wier broosheid zelfs het zonnelicht zou deren,
bij · Bloeit haar lichaam: mild­rose voor den teêren -
. T En diepen grond die somberkleurig vlaakt. j
` Vreemd: haar figuur zoo jong en fijn­gebouwd ‘
­, ` Doet niet de wilde hartstochten opbruisen l
Van wie haar zoele heerlijkheid aanschouwt
g_ ·~i Doch voert zijn denken naar een land van droom jl
·, . Waar langs een weg de hooge boomen ruischen {
`T En de avondlucht vervuld is met aroom.
lxlw ä
in li
._ { ` 28 ;
T'? ill `

l dll
ïï ‘
lfï
E? ’j
,,»,