HomeOntmoetingenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 598.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

* -w:1¤·n ·"“ M' r'”`T· "? ’T?"‘?'”V?ïT"‘ ï'*"<*"`ï"?7'. T7"`? 2`ï‘.ï`”"T*Z *« '@T‘ ’="' ""r·" T ~ ­ W _ · '_T`r"1 _ F ~; w ·" __ Y v·_j· «­Y *1 avi _ ;r___· ` ·_ ;_ ça? Fw; -*·’· y· :7;3?5’x·: ~_r<ï· ­;­v;i;?v3;v不5_­'¥ï TZIELLI;
E TK
i _ j
i DE VERLATEN STEDEN
E Mijn moeheid zoekt de steden die verlaten
En stil zich koestren in den zonneschijn: . ‘ V2 ,
i De donkre huizen en de nauwe straten, j
Den stoeren torenromp op 't open plein. VJV;
Daar storen mij gerucht noch smadend praten, lV·« <
Daar doet geen schrik mijn blijde mijmring pijn:
Onmerkbaar­zacht versmelten vreugde en haten
V Er tot een vreemd en zoet tevreden­zijn.
i Den heelen dag kan ik er eenzaam dwalen _
Bewonderend de dingen altegader ëryïj _·_,
En luistrend als het carillon begint,
En 's avonds bij der lampvlam teeder stralen
Voel ik mij tot het groote leven nader _
Waar weer mijn ziel het inniger bemint. ig ‘

W ._‘'

> ¢ï
A " _ j ‘
i ~ · · r= ’·- rrr~ i - ·.ï`;·w‘it¤r «··; g . f­