HomeOntmoetingenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 544.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

êï . v· E
i f
GRIIS LANDSCHAP i
ik i Sll n
agj Het landschap ligt, een droom zoo onbewogen,
ïgïf Door 't ijle floers van dampen overtogen.
äs p_ ;' De dag is stil en Hjne regen leekt .
Y _, i Wiens zoete ruisching vage treurnis kweekt.
x `j [ De boomen staan ontlooverd en gebogen,
Hun zwarte takken grillig voor den hoogen
ll ` T En strakken hemel dien, tot grijs verbleekt, nl
K ­ Geen milde zon of troost van blauwte breekt. l
V V
g En hier en daar scheemren de lage daken, X
K Wier heerli°k rood fel en ondoofbaar raalt,
1. 1 P
{ w Als kleurge vlekken in het grauw verdwaald.
eï; ·s lg,
« " En zacht: het doet een mijmering ontwaken
rx Naar zoelte en jeugdig groen en broze fleur `
E Y_ En wuivend ras en teere bloesem eur.
1 ,

“. rl,
tt i ; M ­
x; in 26 W
I
‘``V`
l
U ;
. · e -· .~..~...`., ""‘·· ‘ ·· ~ ïllïl ` " .. "‘ ”"" ‘ " " l