HomeOntmoetingenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 601.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.19 MB

Elill-. r . “·. F ` L "`" ï ” ?"" `E' “Y" ""Y"`ï`ïj . . `*‘ f_TïlYï ”" r T""' ` _ ‘_ Y"°Y `?“‘ Y? Y ```' `:`Y F i" ·· ­ i

OP DE WANDELING
` Wij traden saam langs een verlaten laan:
Geen wind bewoog de looverlooze twijgen, V
Wij voelden vredes ijlen nevel stijgen á
tr En wisten ons van 't kleed der vrees ontdaan. _
=
1 j_
g En vreemd: die zoo vaak met haar was gegaan, r ij?
g Haar liefde kende en liefdes rijke zwijgen, '
Mij was nog nooit haar smal gelaat zoo eigen
f En nooit had ik zoo diep haar blik verstaan. _ .
ë ·-­ Ik weet nog wel: er riep geen klein geluid,
Een roerloos waas had alles overtogen, E l‘.· if
Alleen klonk van een vogel 't ver gefluit. . .
Wij spraken niet: maar stil, gelukbewust ,
Zijn onze hoofden tot elkaar gebogen E
_ En zacht en lang heb ik haar mond gekust. ä
l
· z ‘, ,
‘ i·,i


·­•......,.,,,,,,,,,, ····· z·«....,...,..­­­»····y-«. ..:2.:.:=·~"¤ ­ - » · ­, ~-..,....,.,... . « . , . ,
·@_;_;_4~« e " " " ` “ ; ;g ._~·: ’ = ‘LV ` ;r ,. : v : . . _ ’ H ? jl;. ‘ ·».¢~ -. .,; wzl ig `’vv ‘